Industrii

Acord de utilizare

Citiți cu atenție înainte de a utiliza orice tip de informație sau serviciu al site-ului YP.MD (în continuare-Site).

Site-ul este proprietate a VARO-INFORM S.R.L și se află sub jurisdicția legislației Republicii Moldova, în special cu referire la ”Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe”, precum și cu referire la alte legi și norme ale dreptului internațional. Orice reproducere a site-ului, prin copiere, în scopuri personale, se va considera o încălcare a legii.

Prezentul ”Acord de utilizare YP.MD” (în continuare – „Acord”) determină condițiile de utilizare a Site-ului atât în varianta prezentă cât și în varianta ulterioară (actualizată).

Definiții

Administrația site-ului – reprezentanți autorizați ai Varo-Inform SRL, cu drepturi depline de administrare a întregului complex informațional și de servicii ale Site-ului.

Informație – totalitatea datelor companiei, obținute prin completarea anchetei de către reprezentantul autorizat al companiei. Cuprinde: denumirea companiei, adresa de facto a companiei, numere de telefon, site, poștă electronică, cuvinte-cheie de activitate a companiei.

Informație publicitară – totalitatea produselor publicitare sau un singur produs de publicitate (în conformitate cu price-list-ul)

Utilizator – persoană juridică sau fizică, care utilizează informația postată pe site, fără a fi înregistrată.

Utilizator înregistrat – persoană juridică, care utilizează informația și serviciile Site-ului și este înregistrată în ordinea stabilită de Administrația Site-ului, cu scopul modificării informației postate de către persoana juridică respectivă.

În continuare, în prezența unor reguli sau cerințe comune pentru Utilizator și pentru Utilizatorul Înregistrat, se va folosi termenul de UTILIZATOR.

Reguli generale de utilizare a site-ului

 1. În timpul înregistrării, Utilizatorul va fi de acord cu prezentul Acord și își va asuma regulile incluse aici, cu privire la utilizarea site-ului.
 2. Citirea informației, postate pe Site, este permisă doar cu referire la sursa inițială.
 3. Prezentul Acord (inclusiv oricare din părțile sale) va putea fi modificat de către Administrația Site-ului, fără nici o notificare preliminară. Noua versiune a Acordului va intra în vigoare din momentul postării sale sau din momentul notificării Utilizatorului, printr-o formă convenabilă, dacă aceasta nu este prevăzută în noua versiune a Acordului.
 4. Administrația site-ului, precum și proprietarul legal al Site-ului, nu poartă răspundere pentru exactitatea informației furnizate, precum nici pentru oricare daune sau pierderi de profit atât a Utilizatorului, cât și a unor persoane terțe, chiar dacă aceasta s-a produs ca consecința folosirii/nefolosirii Site-ului.
 5. Informația, primită ca rezultat a utilizării Site-ului, nu va putea fi transmisă altor persoane și nici nu se va putea folosi în dezvoltarea unei resurse-Internet sau a unei programe de calculator, similară cu cel al Site-ului, în acțiunea de reproducere sau pentru alte acțiuni ce încalcă dreptul de autor.
 6. Utilizătorii Site-ului nu au dreptul să colecteze, extragă, copie, acceseze informația și datele de pe site prin intermediul soft-urilor automatizate.

Regulile de publicare a informației pe Site

 1. Publicarea pe Site a informației se efectuează în limba română și rusă.
 2. Site-ul publică informația oferită doar de către persoanele juridice.
 3. Informația despre companii este postată sau modificată pe Site, de către Administrația Site-ului în baza datelor oferite de către companii în anchetă, precum și în baza datelor oferite de către Utilizatorii înregistrați, în baza drepturilor sale. Se desfășoară deasemenea și o procedură de moderare de către Administrația Site-ului.
 4. Societatea îşi dă acordul pentru plasarea informaţiei oferită în anchetă în cadrul proiectelor informaţionale ale VARO-INFORM. Acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras în orice moment, în conformitate cu paragraful 2 al articolului 5 din Legea „Cu privire la protecţia datelor cu caracter personal”.
 5. Informația referitor la companiile care nu sunt rezidente a Republicii Moldova, nu va fi publicată.
 6. Informația de publicitate referitor la companie este postată conform price-list-ului stabilit și va corespune cerințelor Legii cu privire la Publicitate a Republicii Moldova.

Drepturile Administraţiei Site-ului

Administrația site-ului are dreptul:

 1. Să redacteze informația referitor la companii, în conformitate cu categoriile site-ului.
 2. Să modifice cerințele privind conținutul și condițiile de publicare a datelor de contact și produselor publicitare.
 3. Să respingă cererile persoanelor juridice, inclusiv utilizatorilor înregistrați, cu privire la adăugarea sau redactarea informației în cazul necorespunderii acestora la Regulile de publicare a informației pe Site

Accesul la informația personală a Utilizatorilor înregistrați

 1. Toată informația postată pe Site, cu excepția Login-ului și parolei de accesare a cabinetului personal a Utilizatorului înregistrat, și conținutul din această rubrică vor fi considerate informații accesibile publicului.
 2. Accesul la modificarea informației, conținută în Cabinetul Utilizatorului Înregistrat, se efectuează în baza unui Login și a unei Parole unice.
 3. Login-ul și parola sunt informații obligatorii și suficiente pentru utilizarea serviciilor Site-ului. Utilizatorul Înregistrat va fi responsabil în totalitate pentru securitatea login-ului, și parolei, alegând în mod independent metoda optimală pentru securitatea lor.
 4. Administrația Site-ului are dreptul să păstreze informația cu privire la toate conexiunile Utilizatorilor Înregistrați, inclusiv adresa IP, cookies, adresa paginilor solicitate precum și alte informații, dacă asemenea informație a for primită în cursul vizitării site-ului de către Utilizator.

VARO-INFORM S.R.L renunță la oricare tip de garanții, atât explicite cât și implicite, inclusiv și la garanțiile de corespundere a Site-ului la cerințe speciale a Utilizatorului.

Toate celelalte aspecte care nu corespund regulilor și condițiilor prezente, vor fi soluționate conform Legislației în vigoare a Republicii Moldova, precum și prin intermediul dispozițiilor documentelor normative ale Administrației Site-ului.