Industrii
AcasăActualPublicitatea comercială fără un contract scris este acum strict interzisă. Ce s-a...

Publicitatea comercială fără un contract scris este acum strict interzisă. Ce s-a mai schimbat pe piața de publicitate?

De aproape două luni, în Moldova a intrat în vigoare o nouă lege privind publicitatea. Multe dintre schimbările care au avut loc pe piața de publicitate sunt relevante pentru majoritatea companiilor care utilizează publicitatea într-un fel sau altul în activitatea lor. Business Pages a selectat cele mai importante prevederi cărora trebuie să le acordați atenție.

Articolul 6. Dreptul la propria imagine

(1) Utilizarea în publicitate a datelor cu caracter personal, inclusiv a numelui, a imaginii și/sau a vocii unei persoane fizice, este permisă doar pe bază de contract, încheiat în scris cu persoana respectivă sau cu reprezentantul legal al acesteia, în baza acordului scris al persoanei fizice respective, cu excepțiile prevăzute de lege.

Articolul 7. Identificarea și conținutul publicității

(3) Este interzisă:

k) publicitatea care nu este însoțită de datele de identificare în publicitate și/sau mijloacele de individualizare ale furnizorului de publicitate sau ale difuzorului de publicitate.

Articolul 3.

Noțiunile utilizate în prezenta lege au următoarele semnificaţii:

a) orice autoritate publică centrală;

b) orice autoritate a administraţiei publice locale, inclusiv orice autoritate a administraţiei publice locale din unitatea teritorială autonomă cu statut special.

Articolul 8. Contractul de difuzare a publicității

(1) Difuzarea publicității are loc în baza  contractului de difuzare a publicității, încheiat în formă scrisă între distribuitorul de publicitate și difuzorul de publicitate, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege.

Articolul 13. Conținutul mesajelor de interes public

(2) Fiecare mesaj de interes public difuzat gratuit trebuie să conțină:

a) genericul „Mesaj de interes public”;

b) informația privind caracterul gratuit al difuzării mesajului de interes public;

c) numărul și data contractului de difuzare a mesajului de interes public, cu excepția cazului prevăzut la art. 14 alin. (5).

(3) Fiecare mesaj de interes public difuzat contra plată trebuie să conțină:

a) genericul „Mesaj de interes public”;

b) data ordinului bancar de plată privind plata pentru difuzarea mesajului de interes public, în cazul plății anticipate;

c) datele de identificare în publicitate ale persoanei care a plătit pentru difuzarea mesajului de interes public sau mijloacele de individualizare ale acestei persoane, cu excepția informațiilor prevăzute la alin. (4).

(6) În cazul difuzării mesajelor de interes public cu titlu gratuit, difuzorul de publicitate este obligat:

a) să solicite distribuitorului de publicitate eliminarea datelor de identificare în publicitate și a mijloacelor de individualizare ale persoanei, dacă aceasta este o entitate din sectorul public ori o organizație necomercială; și/sau

b) să difuzeze mesajul de interes public fără datele de identificare în publicitate și fără mijloacele de individualizare ale persoanei, cu excepția cazului în care conținutul mesajului de interes public se denaturează esențial.

Articolul 18. Conținutul publicității comerciale

(1) În cazul publicității comerciale sunt aplicabile prevederile art. 7.

(2) Publicitatea comercială al cărei furnizor este un comerciant trebuie să conțină:

a) genericul „Publicitate comercială”, „Publicitate”, semnul „P” sau o altă formă de identificare în conformitate cu art. 7 alin. (1);

b) datele de identificare în publicitate ale comerciantului și/sau mijloacele de individualizare ale acestuia, produsele și/sau mijloacele de individualizare ale acestora sau, după caz, datele de identificare în publicitate ale distribuitorului de publicitate și/sau mijloacele de individualizare ale acestuia.

Articolul 23. Cerințe privind difuzarea publicității comerciale

(1) Difuzorii de publicitate nu au dreptul să difuzeze publicitate comercială în următoarele cazuri:

a) publicitatea prezentată spre difuzare este în contradicție cu cerințele privind conținutul publicității, prevăzute la art. 7 și 18;

b) lipsește un contract de difuzare a publicității încheiat în formă scrisă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 19 alin. (1);

c) difuzarea publicității are ca efect încălcarea cerințelor legislației privind modul și/sau timpul de difuzare a publicității comerciale.

Articolul 26. Publicitatea pe paginile web și prin poșta electronică

(3) Este interzisă difuzarea publicității, inclusiv a publicității direcționate comportamental, prin poșta electronică, cu excepția cazului în care destinatarul (consumatorul de publicitate) și-a exprimat în prealabil consimțământul expres pentru a primi publicitate.

(4) Consimțământul prevăzut la alin. (3) poate fi obținut sub orice formă (inclusiv în scris, prin schimb de mesaje electronice sau verbal, în cadrul unui apel telefonic) și poate fi dovedit prin orice mijloc de probă. Sarcina probei revine difuzorului de publicitate.

Articolul 41. Imaginea publicitară în publicitatea exterioară

(2) Conținutul imaginilor publicitare difuzate pe dispozitivele publicitare nu se avizează/autorizează de către organul teritorial de arhitectură și/sau autoritățile administraţiei publice locale. Imixtiunea autorităților administraţiei publice locale și/sau a serviciilor de specialitate ale acestora în conţinutul şi/sau designul publicităţii exterioare este interzisă.

(4) În perioada de exploatare a dispozitivului publicitar fix, titularul autorizației pentru dispozitiv publicitar nu are dreptul să mențină dispozitivul publicitar fără imagini afişate. În pauzele dintre campaniile de publicitate, pe suprafața de afişaj pot fi amplasate imagini albe/decorative sau mesaje de interes public.

Articolul 52. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei cu privire la publicitate

(5) Distribuitorul de publicitate este responsabil:

a) de prezentarea spre difuzare a publicității subliminale;

b) de conținutul publicității pe care o prezintă spre difuzare, prin care ar putea fi ori sunt încălcate prevederile legislației cu privire la publicitate;

c) în alte cazuri prevăzute în mod expres de legislația cu privire la publicitate.

(7) Difuzorul de publicitate este responsabil:

a) de difuzarea publicității prin care se încalcă cerințele legislației privind protecția copiilor în domeniul publicității comerciale;

b) de încălcarea prevederilor legislației privind locul, timpul și/sau mijloacele de difuzare a publicității;

c) de difuzarea publicității politice cu încălcarea prevederilor art. 9 alin. (2)–(4);

d) de difuzarea publicității politice în lipsa unui contract și/sau de încălcarea legislației privind plata serviciilor de difuzare a publicității politice;

e) de difuzarea mesajelor de interes public cu încălcarea prevederilor art. 13 alin. (2)–(6);

f) de difuzarea mesajelor de interes public în lipsa unui contract și/sau de încălcarea legislației privind plata serviciilor de difuzare a mesajelor de interes public;

g) în alte cazuri prevăzute în mod expres de legislația cu privire la publicitate.

Citiți, de asemenea

cleaning

Vei fi interesat de

bazadedate
Sandar_Vs Ro DI-4340
Chișinău
cer senin
1.2 ° C
1.2 °
1.2 °
93 %
1.5kmh
0 %
lun
18 °
mar
9 °
mie
4 °
joi
8 °
vin
10 °
HR-Consulting Ro DI_4373