PIB-ul Moldovei a crescut, în pofida pandemiei

 

Produsul Intern Brut al Moldovei în trimestrul I al anului 2020 a constituit 43,685 mlrd. lei și a crescut în termeni reali cu 0,9%, comparativ cu trimestrul I al anului 2019.

Despre aceasta a anunțat Biroul Național de Statistică, menționînd că, pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2019, PIB-ul s-a majorat cu 1,2%, iar față de trimestrul IV 2019 - cu 0,5%, transmite Noi.md.

Potrivit BNS, la creșterea PIB, în trimestrul I 2020 față de trimestrul I 2019 au contribuit, în special, următoarele activități economice: Construcții (+0,6%), cu o pondere de 6,9% la formarea PIB și o creștere a valorii adăugate brute (VAB) cu 8,6%; Informații și comunicații (+0,4%), cu o pondere de 6,8% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 5,9%; Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+0,3%), cu o pondere de 20,1% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 1,7%.

Contribuție pozitivă la creșterea PIB au avut-o și impozitele pe produs (+0,5%), cu un aport la formarea PIB de 15,3% și o majorare a volumului cu 3,9%.

În același timp, un impact negativ la creșterea PIB au avut: Industria extractivă și prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-0,3%), cu o pondere la formarea PIB de 15,4% și o diminuare a VAB cu 1,7%; Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţămînt; sănătate şi asistenţă socială (-0,2%) cu o pondere de 13,7% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 1,5%; Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport (-0,2%) cu o contribuție de 3,7% la formarea PIB și o diminuare a VAB cu 4,9%.

Din punct de vedere al utilizării PIB, creșterea s-a datorat: Formării brute de capital fix (+2,0%), cu un aport de 21,2% la formarea PIB și o creștere a volumului cu 9,3%; Consumului final al administrației publice și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (+0,1%), cu o pondere de 18,7% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 0,8%; Variației stocurilor (+4,9%) cu o pondere de 0,9% la formarea PIB.

Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB au avut: Consumul final al gospodăriilor populației (-1,6%), cu o pondere de 84,9% la formarea PIB și o reducere a volumului cu 1,8%; Exportul net de bunuri și servicii (-4,5%), consecință a aportului mai accentuat al volumului importurilor de bunuri și servicii la formarea PIB (60,8%) față de cel al exporturilor de bunuri și servicii (35,2%) și a creșterii volumului fizic al importurilor de bunuri și servicii (+ 2,3%), corelată cu o reducere a volumului exporturilor de bunuri și servicii (- 7,8%).

Sursa: NOI.md

Ratele de schimb (Banca Nationala)

USD 1 17.7574
EUR 1 21.6064
RON 1 4.3858
RUB 1 0.2398

Meteo (Chișinău)

Mar, 18/05
18.24 °C
750.061561302644mm
WSW, 4.89m/s