Orice afacere poate fi îmbunătăţită

Orice afacere poate fi îmbunătăţită din contul activării resurselor şi optimizării activităţii interne şi externe a companiei. Din acest motiv noi oferim o abordare complexă a solutionării problemelor clientului, formînd o echipa de specialişti din diferite domenii de activitate.
Specializarea noastră – însoţirea complexă a companiei Dumneavoastră; sarcina noastră este de a vă permite să vă concentraţi direct asupra afacerii Dumneavoastră. Vă propunem:
 

1.    Servicii de audit:
Sarcinile auditului cuprind:
• depistarea greşelilor fiscale şi contabile;
• depistarea abuzurilor din partea managementului companiei;
• controlul corespunderii funcţiilor deţinute;
• oferirea unei evaluări obiective despre activitatea companiei Conducatorului;
• prevenirea sancţiunilor fiscale şi administrative;
• confirmarea dărilor de seamă financiare, a capitalului social;
• întocmirea concluziei de audit:
- auditul rapoartelor financiare;
- auditul conformităţii (testarea personalului companiei);
- auditul fiscal;
- analiza financiara (Due diligence);
- auditul cadrelor.

2. Servicii juridice:
• Serviciile avocatului în cauze civile, administrative, penale;
• Reprezentare în instanţele de judecată în ordine extrajudiciară;
• Însoţirea tranzacţiilor cu imobile, loturi de pamînt;
• Pregătirea documentelor pentru licenţe, autorizaţii, construcţie;
• Servicii de înregistrare, reorganizare şi lichidare a întreprinderilor;
• Auditul juridic al întreprinderilor;
• Tranzacţii de vînzare-cumpărare a afacerii, fuziune şi absorbţie (M & A);
• Conducerea secţiei personal la întreprinderi;
• Expertiză juridică a activităţii întreprinderii;
• Consultaţii în întrebările legate de activitatea economico-financiară;
• Întocmirea concluziilor juridice;
• Întocmirea contractelor economice şi a altor documente juridice;
• Înregistrarea, licenţierea, reorganizarea şi lichidarea întreprinderilor;
• Deservirea juridică complexă a întreprinderilor;
• Reprezentarea intereselor în organele administraţiei publice.

3. Servicii contabile:
Ţinerea evidenţei contabile.
Ţinerea evidenţei contabile este un serviciu ce constă în ţinerea evidenţei contabile şi fiscale. Unor întreprinderi le este mai convenabil şi profitabil să încredinteze evidenţa contabilă unei organizaţii de audit, decît să o ţină de sine stătător. Este necesar de menţionat că noi considerăm varianta ideală cînd începeţi să vă folosiţi de serviciile noastre „de la zero”. Avantajele formei date de ţinere a evidenţei sunt – toate cheltuielile sunt incluse în preţul de cost, apare o responsabilitate materială reală pentru calitatea lucrului.

Restabilirea evidenţei
Restabilirea evidenţei este un serviciu îndreptat spre restabilirea evidenţei contabile şi fiscale a firmei pentru oricare periodă de timp şi oricare dificultate de evidenţă. În rezultatul prestării serviciului, firma primeşte evidenţa contabilă şi fiscală restabilită, cu predarea rapoartelor în organele de control fiscal. Adesea, din cauza volumului mare de operaţiuni, apare o situaţie cînd întregi compartimente ale evidenţei sau chiar întreaga evidenţî nu corespunde cerinţelor legii. Sunt cazuri cînd evidenţa nu a fost ţinută deloc, există numai un oarecare număr de documente primare. Însă, dacî întreprinderea cu astfel de probleme reprezintă o valoare şi nu este posibil de a o părăsi, atunci apare necesitatea de a restabili evidenţa contabilă şi fiscală.

Întocmirea dărilor de seamă financiare şi fiscal
Întocmirea dărilor de seamă este un serviciu îndreptat spre întocmirea dărilor de seamă contabile o singură dată sau permanent. Serviciile de întocmire a dărilor de seamă se prestează atît în limitele contractului de ţinere a evidenţei contabile cu acţiune permanentă, cît şi în baza unui contract separat. Întocmirea dărilor de seamă se efectuează în baza datelor evidenţei contabile şi fiscale.

 

Ratele de schimb (Banca Nationala)

USD 1 17.6277
EUR 1 19.4009
RON 1 4.0060
RUB 1 0.2486

Meteo (Chișinău)

Dum, 31/05
13 °C
756.0620537930652mm
SE, 1.5m/s